Osakkeiden ostaminen ja myyminen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmässä

Koska monet net-net osakkeet ovat pieniä yrityksiä, joiden kaupankäynnin likviditeetti voi olla aivan jotain muuta kuin Nokian Suomessa tai Applen Yhdysvalloissa, niin näiden osakkeiden ostamiseen ja myymiseen liittyy usein omia erityispiirteitä.

 

Ostaminen

Yleisesti ottaen sijoitettaessa lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmällä ostaminen on kaikista merkittävin tapahtuma. Jos onnistut ostamaan parhaita osakkeita oikealla tavalla, niin olet jo vähintään 90 % voiton puolella. Suurin energia kannattaakin käyttää ostoprosessiin ja oikeiden yritysten valintaan. Kun vältät mahdollisimman tehokkaasti ”mädät omenat”, niin salkkusi muista yrityksistä tulet saamaan erittäin hyvän tuoton.

Tietokoneohjelmalla seulomalla net-net osakkeiden löytäminen ei ole kovin vaikeaa ja se on kuitenkin vasta ensimmäinen lähtökohta sijoitusprosessissa. Osakkeen todellinen ostaminen onkin sitten toinen asia. Läheskään kaikki lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmällä seulotut osakkeet eivät ole samanlaisia. Koska kaikkia niitä emme pysty, eikä olisi mielekästäkään ostaa, niin on tehtävä valintoja. Helpoin tapa edetä on valita lisää määrällisiä lisäkriteereitä ja poimia osakkeet niiden mukaan. Työläämpi tapa on analysoida yrityksen liiketoiminnan laatua ja paneutua taloudellisiin numeroihin rivi riviltä.

Jos hankimme sijoitussalkkuumme suuren määrän (yli 30 osaketta) näitä osakkeita, niin yksinkertaisin tapa on valita lisäkriteerejä, jotka supistavat seulottujen osakkeiden määrää. Näitä voivat olla:

  1. Osakkeen turvallisuuteen liittyvät kriteerit (F-Score, Z-Score, nettovelkaantumisaste)
  2. Muita osakkeen edullisuuteen liittyviä kriteereitä (kuten EV/EBIT tai P/E -luku)
  3. Osakkeen tuottoon liittyviä tunnusmerkkejä (osinkotuotto, positiivinen tulos)

Isona ryhmänä näin seulotut net-net osakkeet antavat keskimäärin selvästi markkinoita paremman tuoton.

Jos sen sijaan sijoitamme suppeampaan määrään lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmällä poimittuihin osakkeisiin, niin niiden laadullinen valinta korostuu. Tällöin luvussa 6. käymämme asiat, jotka puoltavat osakkeen hankintaa ja jotka ovat osakkeen hankintaa vastaan tulevat merkittäviksi. Niiden lisäksi on hyvä tutustua yritysten vuosikertomuksiin, tilinpäätöksiin, kotisivuihin ja muihin tiedotteisiin.

Usein ei ole viisasta yrittää ostaa kaikkia haluamiaan yhtiöitä samalla kertaa. Mitä pienemmän portfolion näitä yrityksiä aikoo ostaa sitä enemmän kannattaa käyttää aikaa analysointiin. Silloin noin yksi osake kuukaudessa voisi olla sopiva vauhti edetä.

Lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmällä osakkeita ostettaessa on joitakin teknisiä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ostoprosessissa. Kun ostat näitä osakkeita käytä aina rajattua ostohintaa (Limited Order). Älä koskaan maksa suoraan pyyntihintaa. Näissä usein pienissä ja epälikvideissä osakkeissa myynti ja ostohinnan välinen ero voi olla todella suuri.

Pyri ostamaan kerralla se määrä osakkeita ja sillä hinnalla kuin haluat. Jos ostat isomman määrän vähän vaihdettua osaketta voit antaa ostomääräyksen rajatulla hinnalla vaikka kahdeksi viikoksi. Tämän jälkeen kannattaa pitää tauko, sillä jos olet ainoita ostajia voit estää tarjouksellasi osakkeen, johon kohdistuu paljon myyntipainetta, hinnan laskun.

Usein net-net osakkeisiin sijoittava pelkää, ettei saa haluamaansa osaketta tai haluamaansa määrää osakkeita. Tämä on suurin syy sille, että sijoittaja maksaa kiltisti suoraan pyyntihinnan. Se on kuitenkin aivan turhaa. Tosiasiassa myyjän henkinen paine on paljon suurempi näiden vähän vaihdettavien osakkeiden kohdalla. Myyjä todellakin omistaa osaketta ja jos hän haluaa siitä eroon, niin myyjällä on suurempi pelko, ettei saa myytyä omistustaan. Ostajalla on aina kuitenkin useampi vaihtoehto ja jos tänään osto ei onnistu, niin huomenna on taas uusia mahdollisuuksia.

Jos haluat ostaa 20 000 osaketta yrityksestä, jonka päivittäinen kaupankäyntivolyymi on noin 1 000 osaketta, niin ostamisen ei pitäisi olla suuri ongelma. Kokonaismäärän hankkimiseen voi mennä muutamasta viikosta pariin kuukauteen, mutta ylivoimaista sen ei pitäisi olla. Ostajana sinun pitää olla aina kärsivällinen. Anna osakkeelle aikaa liikkua siihen hintaan, jonka haluat siitä maksaa.

Muista ostaessasi:

* Päätä minkäkokoisen portfolion aiot hankkia ja toimi sen mukaisesti

* Ostoprosessi ja osakkeiden analysointi sen yhteydessä on kaikkein tärkein tapahtuma

* Älä keskity menestyjien metsästämiseen, vaan pyri välttämään ennen kaikkea epäonnistujat, niin sen jälkeen voittajat pitävät kyllä huolta itsestään

* Ostoprosessissa käytä aina rajattua ostohintaa ja odota kärsivällisesti osakkeen liikkumista haluamallesi hintatasolle

 

Myyminen

Koska sitten pitäisi lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmällä hankittu osake myydä? Tähän ei varmasti ole yhtä täysin yksiselitteistä vastausta. Periaatteessa silloin on aika myydä, kun ne syyt joiden takia osakkeen ostit eivät enää päde. Aikoinaan Benjamin Graham neuvoi seuraavasti: jos olet ostanut osakkeen 2/3 osalla sen lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvosta, niin pidä osake, kunnes sen arvo on noussut 50 % (eli lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon tasolle) tai kaksi vuotta on kulunut hankinnasta. Tämä on varmasti hyvä perusohje, joka toimi 1930-, 1940 ja 1950-luvulla Grahamin kohdalla ja vielä hänen jälkeensäkin Walter Schloss ja Warren Buffett alkuaikoinaan toimivat pitkälti samalla tavalla. Ideana oli, että voimakkaasti aliarvostetulla osakkeella (Cigarpuff) oli vielä yksi puhallus jäljellä ja kun sen tuotto oli hyödynnetty, niin osake oli parasta myydä.

2000-luvun globaaleilla markkinoilla yhden ainoan oikean myyntisäännön antaminen kaikille lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvomenetelmällä ostetuille osakkeille on vaikeaa. On selvää, että nämä osakkeet eivät ole osta ja pidä osakkeita, joita säilytetään salkussa vuosikymmeniä. Jotkut ovat edelleen sitä mieltä, että kannattaa myydä heti kun hinnan nousu antaa hyvän mahdollisuuden, koska toista tilaisuutta ei ehkä tule. Kieltämättä yhden vuoden tuottonumerot voidaan näin parin onnistumisen avulla saada komeiksi, mutta itse rohkenen olla silti vähän eri mieltä.

Uskaltaisin väittää, että yleensä näitä net-net osakkeita kannattaa pitää vähintään yksi vuosi. Keskimäärin puolet niistä ovat lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvoaan alemmalla hintatasolla vielä vuoden jälkeenkin. Jos todella haluat testata onko investointianalyysisi ostovaiheessa ollut toimiva, niin sinun pitää malttaa seurata osaketta kolmekin vuotta. Tässä vaiheessa saat varmuuden siitä, tapahtuuko osakkeellesi todella jotain positiivista tai negatiivista.

Kaikista vaarallisinta on myydä voittajaosakkeet pois liian nopeasti. Jos osake on noussut muutamassa kuukaudessa 30-50 %, niin syntyy suuri kiusaus myydä se nopean voiton realisoimiseksi. Näin toimimalla pitkäaikaiset tuotot jäävät helposti vaatimattomiksi. Eli sijoittajalla ei ole hermoja toteuttaa tätä strategiaa sen vaatimalla tavalla. Muista, että näiden voittajaosakkeiden tuoton pitää kompensoida häviäjäosakkeiden tappiot – ja tappiota näillä osakkeilla tulee myös varmasti.

Osakkeen hinnan noustua lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvon tasolle, niin se on edelleen keskimäärin todella halpa. Suurin osa osakkeista olisi erittäin halpoja vielä silloinkin kun ne hinnoiteltaisiin tasearvoonsa. Yrityksen arvon noustessa kannattaa tehdä uusi arvonmääritys ja selvittää miksi hinta on noussut. Yrityksen tuloksentekokykyyn tai taseeseen on voinut tulla selkeä positiivinen muutos. Myös yhtiön lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvo on voinut nousta uudelle tasolle. Parhaassa tapauksessa osakkeen arvo voi moninkertaistua muutaman vuoden sisällä. Nämä tapaukset eivät ole mitenkään harvinaisia net-net osakkeiden kohdalla.

Odottaminen voi olla kaikkein vaikeinta silloin, jos osakkeessa ei tapahdu mitään pitkään aikaan tai se menettää osan arvostaan. Kuitenkin jos ostohetkellä analysoidut perusfundamentit ovat pysyneet samoina, niin kannattaa olla kärsivällinen. Usein näiden yritysten menestys perustuu johonkin yllättävään edeltä arvaamattomaan tapahtumaan. Yritys voidaan myydä suurella voitolla, mukaan tullut aktivistisijoittaja voi muuttaa sen toimintaa tai yrityksen liiketoimintaympäristössä tapahtuu voimakas muutos.

Toki on myös joitakin poikkeustilanteita, jolloin lyhytaikaisen varallisuuden nettoarvolla hankittu yritys pitää myydä nopeasti.

  1. Jos olet tehnyt virheen ostohetken analyysissäsi.

Myöhemmin voi selvitä yllättäviä negatiivisia asioita, joita et ehkä ollut huomannut alun perin yritystä analysoidessasi. Samoin yrityksen toiminnassa voi tapahtua jokin muutos, jonka takia alkuperäinen analyysi ei ole enää pätevä. Silloin pitää nopeasti uudelleen arvioida tilanne ja toimia sen mukaisesti. Jos huomaat riskin suureen tappioon (mahdollisuus menettää yli 50 % sijoitetusta pääomasta) myy välittömästi riippumatta kauanko olet omistanut osaketta tai miten paljon se mahdollisesti on tappiolla.

  1. Jos tarvitset rahaa toiseen sijoitukseen.

Tällöin sijoituskohteen tulee arvion mukaan olla selkeästi parempi. Sijoittajille syntyy helposti houkutus hyppiä kohteesta toiseen varsinkin, jos nykyinen omistus tuntuu tylsältä. Tätä tulee välttää viimeiseen asti ja muutoksia tehdä vain silloin, kun ne rationaalisesti analysoiden näyttäisivät olevan hyvin perusteltavissa.

On olemassa myös muutamia erikoistapauksia, jotka vaikuttavat osakkeen myyntiin. Osake on hankittu alle sen nettokassa-arvon (rahavarat miinus kaikki velat) ja yrityksellä ei ole enää juurikaan operationaalista liiketoimintaa, vaan se lähinnä ”istuu” kassansa päällä. Tässä tapauksessa voi olla hyvin perusteltua myydä osake sen noustessa nettokassa-arvoonsa, koska sillä tuskin on muuta liiketoiminnallista lisäarvoa. Samoin, jos yrityksen liiketoiminta on pitkään ollut tappiollista tai liiketoiminta on sen muotoista, että sitä ei juurikaan arvosteta yli aineellisen kirjanpitoarvon, niin myynti tähän hintaan voi olla hyvin perusteltua. Vakuutusyrityksen liiketoiminta voisi olla esimerkki tällaisesta toimialasta.

Muista myydessäsi:

* Älä myy liian hätäisesti (varsinkaan nopeasti arvoaan nostaneita osakkeita)

* Ole valmis pitämään osaketta 1-3 vuotta

* Tee uusi analyysi, jos osakkeen hinta on noussut tai laskenut voimakkaasti

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s