Kuinka voittaa markkinat

Kautta aikojen sijoittajia on kiehtonut mahdollisuus voittaa markkinat. Vaikka tasaisen markkinoiden mukaisen tuoton tavoitteleminen edullisilla indeksituotteilla olisikin suurimmalle osalle sijoittajista viisainta, niin se ei välttämättä ole ihmisluontomme mukaista. Monilla ihmisillä on kyltymätön kilpailuvietti ja he haluavat osoittaa olevansa muita parempia. Kuten suurin osa autoilijoista pitää itseään keskimääräistä parempina ajajina, niin vastaavasti sijoittajat haluavat voittaa markkinat ja näin olla keskimääräistä parempia sijoittajina. Mistä sitten voi löytää sen viisastenkiven, jolla markkinat voitetaan?

 

Toimi eri tavalla kuin muut

Kilpailu sijoitusmaailmalla on kivenkovaa. Mitään ei saa ilmaiseksi ja toisinaan kovastakaan työstä ei tule keskimääräistä parempaa palkintoa. Varsinkin jos sijoituskohteita etsii samoilta tutuilta markkinoilta kuin kaikki muut, niin parempien tulosten tekeminen on haastavaa. Yhdysvaltojen S&P 500 indeksin osakkeita seuraavat ja analysoivat suurella joukolla maailman fiksuimmat sijoittajat päivittäin. Tämä ei tarkoita, etteikö näiltäkin markkinoilta voisi löytää toisinaan aliarvostettuja yhtiöitä. Pörssin syöksyjen jälkeen paniikissa suuretkin sijoittajat hylkäävät helposti tunnettuja ja laadukkaita yrityksiä liiketoiminnan väliaikaisten ongelmien takia. Näitä mahdollisuuksia hyödyntääksesi sinun pitää olla vahvan näkemyksen omaava vastavirtaan kulkija. Niin IT-kupla kuin finanssikriisikin tarjosivat laajan valikoiman aliarvostettuja laatuyhtiöitä pelottomalle sijoittajalle, joka uskalsi ostaa silloin kun lähes kaikki muut myivät vielä paniikissa.

 

Löydä oikeat markkinat

Pohjoismaat

Kaikki markkinat eivät ole aina yhtä seurattuja tai samalla tavalla muodissa. Usein pienemmillä reunamarkkinoilla on osakkeissa suurempi volatiliteetti ja sitä kautta mahdollisuudet poikkeuksellisten aliarvostusten hyödyntämiseen. Pohjoismaiset markkinat (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) ovat siitä hyvä esimerkki. Suurille kansainvälisille markkinapelureille ne ovat vähemmän seurattua aluetta. Maan alkaessa polttaa jalkojen alla pörssissä kansainväliset sijoittajat helposti katoavat reunamarkkinoilta ja voivat suurilla myynneillään ajaa hyvienkin yhtiöiden hinnat poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Pohjoismaiden markkinat ovat usein olleet erinomainen paikka myös pienten laadukkaiden kasvuyhtiöiden poimimiselle. Arvosijoittajille hyviä mahdollisuuksia on avautunut erityisesti hyvää ja kasvavaa osinkotuottoa tarjonneista yrityksistä. Tasepohjaisesti syvästi aliarvostetut yhtiöt ovat olleet vähemmistönä tai sitten alhaiseen arvostukseen on ollut pätevät syyt.

Kehittyvät markkinat

Siirryttäessä suuremmilta tai pienemmiltä läntisiltä markkinoilta pois kohti kehittyviä markkinoita, niin sekä mahdollisuudet että riskit kasvavat. Latinalainen Amerikka on tarjonnut sijoittajille paljon jännitystä ja suuria mahdollisuuksia. Näillä alueilla poliittiset tilanteet voivat muuttua silmän räpäyksessä ja vaikuttaa dramaattisesti osakekursseihin. Myös liiketoimintaympäristö on kaukana tutusta Länsieurooppalaisesta tai Yhdysvaltalaisesta tasosta. Korruptio, petokset, virallisten asiakirjojen ja tilinpäätösten vääristäminen sekä suoranainen rikollinen toiminta eivät ole harvinaista. Tämä tarkoittaa korkeampaa riskitasoa, mutta hyvin pohjatyön tehneelle ja paikallisia oloja tuntevalle sijoittajalle myös poikkeuksellisen suuria mahdollisuuksia. Tämä kaikki pätee myös Kaukoidän markkinoilla. Totta kai maiden väliset erot voivat olla suuria. Se sijoitatko Singaporeen, Etelä-Koreaan tai Hong Kongiin ei ole sama kuin sijoittaminen Malesiassa, Vietnamissa tai Filippiineillä. Paikallinen erityisosaaminen on näillä markkinoilla aina arvossaan. Tunnuslukuihin tai määrällisiin mittareihin perustuva sijoituskohteiden valinta ei välttämättä yksistään toimi. Monet halvat aasialaisosakkeet ovat oikeasti liiketoiminnallisesti heikkoja yhtiöitä ja syystä halpoja. Näillä markkinoilla huijauksien välttäminen on kaikki kaikessa. Vääristellyt tilinpäätöstiedot, epärehelliset omistajat ja osakkeenomistajista välittämätön yritysjohto ovat vielä kovin yleisiä. Sijoittajan on todella tärkeä tuntea yhtiön laatutekijät. Toki täytyy muistaa, että esimerkkejä suurista yrityspuhalluksista löytyy kyllä meiltä läntisiltäkin markkinoilta.

 

Markkinoiden ja toimialojen erityistilanteet

Vaikka suuret markkinat USA:n johdolla määräävätkin tahdin sijoitusmaailmassa, niin silti kaikki pörssit puhumattakaan kaikista toimialoista, eivät liiku samaan suuntaan samanaikaisesti. Erilaiset niin poliittiset kuin taloudelliset tilanteet eri maissa voivat aiheuttaa voimakkaita hetkellisiä pörssiliikkeitä kyseisen maan markkinoilla. Näitä mahdollisuuksia avautuu säännöllisen epäsäännöllisesti. Kun joillain markkinoilla arvostustasot laskevat poikkeuksellisen alhaisiksi, niin hyvä vaihtoehto on hankkia 5-10 osakkeen kori kyseiseltä markkinalta. Koriin kannattaa valita markkinoiden laadukkaimpia ja turvallisimpia osakkeita ja huomioida hyvä turvamarginaali ostohinnassa.

Venäjä oli tällainen erityismahdollisuus kärjistyneen poliittisen tilanteen ja länsimaiden pakotteiden jälkeen pari vuotta sitten. Sekä poliittiset että taloudelliset riskit ovat Venäjällä suuria, eikä sinne sijoittaminen sovi välttämättä kaikkein heikkohermoisimmille. Kriisin seurauksena arvostustasot laskivat kuitenkin niin naurettavan alhaisiksi (esim. Gazprom P/E 3, P/B 0.3, EV/EBIT 3.5), että tappionsuoja oli kohtuullisen korkealla tasolla. Meillä Suomessa Venäjän naapurina löytyy tietenkin monia siellä toimivia yhtiöitä, joiden kautta tilannetta voi hyödyntää tekemättä varsinaisia sijoituksia kyseiselle markkinalle.

Brasilia on myös tarjonnut poikkeuksellisia mahdollisuuksia useiden poliittisten ja taloudellisten väärinkäytösten jälkeen. Ja viimeksi Hong Kongissa markkinat ovat laahanneet pitkään paljon länsimaisten arvostustasojen perässä. Sijoittajan kannattaa nostaa katseensa kotipörssistä ja seurata mitä maailmalla tapahtuu. Se laajentaa huomattavasti mahdollisuuksia löytää sijoituskohteita, kun vain huolehtii riittävästä ja oikeanlaisesta riskien hallinnasta.

Toimialaesimerkkinä toimii ehkä parhaiten öljyteollisuus, missä öljyn markkinahinta määrää maailmanlaajuisesti koko teollisuusalan tilanteen. Öljyn hintakuoppa pudotti alan parhaimpienkin pelureiden, kuten Exxon Mobil, osakekurssit poikkeuksellisen alhaiselle tasolle ja avasivat tarkkaavaiselle sijoittajalle hyviä ostopaikkoja. Viime aikoina Yhdysvalloissa terveydenhuoltoala on kärsinyt poliittisista ja muista epävarmuuksista, jotka ovat ajaneet sijoittajia myyntilaidalle. Vastavirtaan kulkevalla alaa tuntevalla arvosijoittajalla on tilaisuus löytää mielenkiintoisia aliarvostuksia.

 

Pienet yhtiöt

Pienyhtiöiden paremman tuoton anomalia toimii yleisesti markkinalla kuin markkinalla. Yleensä syyksi esitetään sitä, että pieniin yhtiöihin liittyy suurempi riski. Toisaalta niillä on suurempi tila kasvaa ja isommat yritykset ostavat pienyhtiöitä säännöllisesti ulos hyvällä preemiolla. Pienyhtiöt ovat usein vähemmän analysoituja ja suuremmilla sijoittajilla ei ole mahdollisuuksia tai järkeä niihin sijoittaa. Yksityiselle piensijoittajalle nämä ovat hyviä asioita ja siksi helposti ymmärrettävät pienyhtiöt voivatkin tarjota parhaan tuoton. Vaikka pienyhtiöiden menestys on ollut kiistatonta, niin sijoittajan tulee muistaa, että joka vuosi tai kaikissa markkinatilanteissa ne eivät tarjoa ylituottoa.

Pienyhtiöihin sijoitettaessa tulee olla varovainen kaikista pienimpien kanssa. Niiden päivittäiset kaupankäyntimäärät voivat olla todella vähäisiä, mikä vaikuttaa osakkeen saatavuuteen ja varsinkin mahdollisuuteen päästä niistä eroon haluamaansa aikaan reilulla hinnalla. Edellä mainitusta johtuen myös osto ja myynti tarjoustasojen välinen ero voi kasvaa merkittäväksi. Tällöin kauppaa tehdessä kannattaa aina itse antaa rajattu osto- tai myyntihinta.

Koska pienyhtiöistä on tavallisesti vähemmän tietoa tarjolla, pitää sijoittajan tehdä oma analyysinsä huolellisesti. Tällöin on tärkeää, että yrityksen tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ovat ajan tasalla. Niiden puuttuminen tai räikeä myöhästyminen on selkeä varoitusmerkki. Sisäpiirin merkittävä omistus yrityksessä on aina positiivinen signaali. Koska pienyritysten määrä voi olla valtava – ainakin globaalisesti sijoittavalle – niin arvokriteereillä seulomalla alkuun pääseminen on usein mielekkäintä.

 

Aliarvostusten löytäminen

Poikkeuksetta sijoitustutkimukset ympäri maailmaa ovat osoittaneet, että arvosijoittamisella voittaa markkinat. Kaikessa yksinkertaisuudessaan arvosijoittaminen perustuu siihen, että osake ostetaan halvemmalla kuin sen todellinen arvo. Kun arvostuspoikkeama korjaantuu, niin osake myydään ja varat sijoitetaan seuraavaan aliarvostettuun kohteeseen.

No mistä sitten tiedämme, onko jokin osake aliarvostettu? Menemättä tässä kovin syvälle yrityksen arvonmääritykseen (olen aiheesta kirjoittanut jonkin verran aikaisemmissa artikkeleissani), voimme todeta olevan karkeasti kaksi tapaa tehdä se. Ensinnäkin eri tunnuslukuihin (esim. P/E, P/B, P/S, EV/EBIT ja osinkotuotto) perustuvat suhteelliset arvonmääritystavat. Ja toiseksi absoluuttinen arvonmääritys, jossa yrityksen taloudellisia fundamentaaleja (kuten tase, tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma) arvioimalla määritetään yrityksen oikea arvo tai sen vaihteluväli. Koska yrityksen arvo ei ole koskaan täysin eksakti luku, vaan arvio, niin arvosijoittaja vaatii yleensä jonkinlaisen turvamarginaalin maksetun hinnan ja arvioidun arvon välille.

Lopuksi voimme vielä todeta, että arvo-osakkeita löytyy eri aikoina eri tavalla. Markkinoiden käydessä kuuminta nousukauttaan arvo-osakkeet ovat vähissä ja pörssiromahduksen jälkeen niitä löytyy runsain mitoin. Eli kääntäen arvo-osakkeiden vähäinen lukumäärä paljastaa pörssihuipun lähenemisen ja runsas määrä kertoo pörssisyklin pohjakosketuksen ajoista.

 

Parhaiden yhtiöiden löytäminen

Warren Buffettin jälanjäljissä on muodostunut arvosijoittamisen tyyli, jossa pyritään löytämään keskimääräisiä markkinoita paremmin kehittyviä yrityksiä, jotka tuottavat sijoittajalle pitkällä aikavälillä korkoa korolle efektillä ylituottoa. Vain yritykset, joilla on riittävä kilpailuetu ja jonkinlainen suojavalli estämässä kilpailijoiden tuloa samoilla apajille voivat menestyä vuodesta toiseen. Yhtiöitä arvioitaessa kiinnitetään huomiota yhtiön kykyyn tuottaa tulosta jatkuvasti kaikissa suhdannevaiheissa. Sijoitetun pääoman tuoton pitää olla korkealla tasolla ilman suurta velkaa. Yhtiön johdon tulee olla osaava, luotettava ja taitava oman pääoman uudelleen kohdentamisessa. Ennen kaikkea johdon on ajettava osakkeenomistajien intressiä. Yrityksen liiketoiminnan tulee olla selkeää ja helposti ymmärrettävää. Ja ostokohteen hinnan pitää olla kohtuullinen. Monesti tällaiseen sijoitukseen liittyy myös jatkuvasti vuodesta toiseen kasvava osinkovirta. Kun sijoittaja on löytänyt edellä määritellyn yhtiön, niin sijoitushorisontti voi olla lähes ikuinen.

Edellä mainitun sijoitustyylin haasteena ei ole niinkään hyvän tulosta tekevän yrityksen löytäminen, kuin sen arvioiminen onko sama yritys yhtä tuottava 5, 10 ja 15 vuoden päästä. Vähintään yhtä suuri haaste on löytää tämä erinomainen yritys kohtuu hinnalla. Lähes poikkeuksetta menestyvien yritysten useiden vuosien odotettu hyvä tulos on vahvasti hinnoiteltu tämän päivän pörssikurssissa. Usein paras aika tällaisen yrityksen ostamiseksi onkin pörssilaskun jälkeen tai jos kyseisen yrityksen liiketoiminnassa ilmenee väliaikaisia ongelmia.

 

Sijoitussalkun rakentaminen

Yksittäisten yritysten osakepoiminta on vasta kaiken lähtökohta. Sijoittajan lopullisen menestyksen ratkaisee hänen sijoitussalkkunsa kokonaissisältö. Sijoitussalkkua voi rakentaa ja pyörittää monella tavalla. Usein hätäily, yliaktiivisuus ja turhat virheet maksavat muuten hyvin tehtyjen osakevalintojen tuoton.

Jos osakesalkun sisältö muistuttaa pörssi-indeksiä, niin silloin sen tuottokin on varmaan lähellä sitä. Tässäkin kohdassa vain toimimalla eri tavoin voi voittaa markkinat. pitää uskaltaa luottaa parhaimpiin omiin osakevalintoihin. Vaikka kohtuullinen hajautus (vähintään n. 10 osaketta) on viisasta, niin mitä laajemmaksi salkku kasvaa, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se lähestyy markkinaindeksiä. Harvan sijoittajan paras ja 50. paras osakevalinta tuottavat yhtä hyvin. Markkinat voitetaan panostamalla rohkeasti ja voimakkaasti sijoittajan parhaimpiin omiin ideoihin.

Näitä helmiä ei löydä aina, eikä varsinkaan väkisin. Sijoittajan pitää kärsivällisesti ja maltillisesti jaksaa tehdä analyysityötä ja olla valmis silloin kun tilaisuus koittaa. Turha edestakainen aktiviteetti syö välityspalkkioiden ja veroseuraamusten myötä tulosta. Suurin virhe on myydä hyvään nousuun päässeet osakkeet liian aikaisin pois – ja toisaalta viivytellä tappiollisten yritysten kanssa toivoen niiden nousevan joskus vielä ainakin hankintahintaansa. Anna voittojen juosta pitkään ja katkaise tappiot lyhyeen on edelleen toimiva ohje.

Oman sijoitussalkun arvostustasojen seuraaminen on aina paikallaan. Varsinkin pörssikurssien voimakkaasti noustessa helposti unohtuu arvostustasojen arviointi. Sama osakkeen arvonmääritys, minkä sijoittaja tekee ostotapahtumassa, tulee tehdä säännöllisesti myös myöhemmin osakkeen omistuksen aikana. Jos joidenkin omistusten arvostustaso on selkeästi yrityksen pitkäaikaisen keskiarvon tai yleisen markkinan arvostustason yläpuolella, niin on syytä miettiä kannattaisiko myydä tai ainakin vähentää omistustaan.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s