Kirjoittajasta

Tekijä

Olen yksityinen arvosijoittaja.

Oman salkunhoidon lisäksi hoidan perheeni sijoituksia ja konsultoin eri tavoin joitakin sukulaisia ja ystäviäni sijoitussalkun hoitamisessa.

 

Kuinka minusta tuli arvosijoittaja?

Taustani sijoittajana ei ole ehkä kaikista perinteisin ja tyypillisin.

Minulla ei ole takanani mitään virallista taloudellista koulutusta ja päivätyöni olen tehnyt täysin eri alalla. Olen ollut mukana huippu-urheilussa valmentajana ja johtotehtävissä kolmen vuosikymmenen ajan.

Kiinnostukseni sijoittamiseen heräsi hiljalleen 1990-luvun aikana ja varsinainen piston sain kyseisen vuosikymmenen lopulla. Silloinhan elettiin kovaa IT-aikakauden nousua ja uuden talouden firmoja syntyi Suomeenkin kuin sieniä sateella. Oman sijoittamisen opiskeluni aloitin lukemalla yleisesti Suomessa ilmestyneitä talouden ja sijoittamisen kirjoja sekä lehtiä. Sijoittamiseen ja erityisesti arvosijoittamiseen liittyviä teoksia ei ollut tuolloin kovin laajalti suomeksi saatavilla. Sijoituskirjoista löysin kuitenkin Warren Buffettin nimen esimerkkinä menestyksekkäästä sijoittajasta. Tämän jälkeen aloin etsiä kaikkea häneen liittyvää tietoa eri puolilta. Tällä tiellä löysin suuren määrän amerikkalaisia arvosijoittamista käsitteleviä kirjoja ja myöhemmin valtavasti aiheeseen liittyviä internet sivustoja. Buffettin kautta tutustuin hänen opettajansa Benjamin Grahamin kirjoituksiin ja hänen kuuluisimmat teoksensa “Security Analysis” ja “Intelligent Investor” tekivät minuun lähtemättömän vaikutuksen. Grahamin jälkeen olen perehtynyt useiden muiden johtavien arvosijoittajien menetelmiin. Kaiken kaikkiaan arvosijoittaminen on ollut mielen avaava kokemus ja se sijoittamisen tyyli, joka sopii minulle henkilökohtaisesti kaikkein parhaiten.

 

Kuinka sijoitan?

Sijoitustyylini perustuu klassiseen Graham / Dodd arvosijoittamiseen.

Lähtökohtana on aina sijoituskohteiden fundamentaalinen analyysi. Kun ostan yrityksen osakkeen, niin ostan aina osuuden sen liiketoiminnasta. Analysoimalla yrityksiä pyrkimykseni on löytää aliarvostettuja osakkeita ja sijoittaa niihin kärsivällisesti pitkällä tähtäimellä.

Käytännön sijoittamisprosessini on jakaantunut kolmeen pääkategoriaan:

  1. Korkealaatuiset arvo-osakkeet
  2. Syvästi aliarvostetut arvopaperit
  3. Erityistilanteisiin sijoittaminen

 

Korkealaatuiset arvo-osakkeet

Nämä osakkeet muodostavat salkkuni perustan. Normaalisti investointieni määrällisesti suurin osuus on näissä yrityksissä. Tämän kategorian yrityksillä on alallaan kestävä kilpailuetu. Korkea sijoitetun pääoman tuotto ja kannattava kasvu jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Usein yritysten liiketoiminta on helposti ymmärrettävää ja yksinkertaista jatkuen jo vuosia tai vuosikymmeniä saman laatuisena. Erityisen suurta arvoa annan yritysten tasaisesti jatkuvalle ja kasvavalle keskimääräisiä markkinoita paremmalle hyvälle tuotolle, joka muodostaa korkoa korolle -efektin. Koska yrityksillä on kilpailuetu ja “vallihauta” muita vastaan, niiden tuloksentekoon perustuva arvo on tasearvoa suurempi. Velkarahaa käytetään hyvin harkiten tai joskus ei ollenkaan. Yritysten johto on rehellinen ja osaava. Hyvä pääoman allokointi ja omistajaystävällisyys ovat leimaa antavaa heidän toiminnalleen.

Kaikista haastavinta on löytää kyseisiä yrityksiä houkuttelevalla hinnalla. Pitää ymmärtää hyvin yritys ja sen liiketoiminta, jotta osaa määrittää liiketoiminnan todellisen arvon oikein. Näin tekemällä voi havaita onko ero markkinahinnan ja todellisen arvon välillä tarpeeksi suuri tarjotakseen riittävän leveän turvamarginaalin “Margin of Safety”. Ei ole jokapäiväinen ja helppo työ löytää aliarvostettuja arvopapereita tästä ryhmästä.

 

Syvästi aliarvostetut arvopaperit

Sijoitussalkkuni tämä kategoria sisältää pääasiassa klassisia Benjamin Grahamin likviditeettiarvoa halvempia osakkeita, “Net-Nets”. Tähän kategoriaan kuuluvat myös voimakkaan markkinakorjauksen jäljiltä romahtaneet yhtiöt. Nämä yritykset ovat mielenkiintoisia, jos niiden pitkän aikavälin normaalilla tasolla oleva tuloksentekokyky antaa riittävän turvamarginaalin markkinahintaan verrattuna. Tässä yhteydessä etsin myös arvopapereita, joilla on taseessaan piilotettua tai selkeästi aliarvostettu tasevarallisuutta.

Likviditeettiarvoansa halvempia osakkeita haen eri markkinoilta ympäri maailmaa. Markkinatilanteesta riippuen näiden osakkeiden saatavuus voi vaihdella voimakkaasti. Jos likviditeettiarvoa halvempien osakkeiden määrä on alhainen esim. Yhdysvalloissa, voi niitä löytää ehkä helpommin vaikka Japanista, Singaporesta tai Australiasta. Paikallisen talouden ja markkinan tila vaikuttaa myös suuresti näiden osakkeiden laatuun. Likviditeettiarvoansa halvemmat osakkeet kehittyviltä markkinoilta eivät välttämättä ole sama asia kuin vastaavat osakkeet Yhdysvalloista tai Britanniasta.

 

Erityistilanteisiin sijoittaminen

Tämän ryhmän arvopapereiden taloudellinen tulos riippuu enemmän yrityskohtaisesta erityistilanteesta kuin yleisestä markkinaliikkeestä. Perinteiseen erityistilannesijoittamiseen kuuluvat erilaiset yrityskohtaisten tapahtumien hyödyntäminen, kuten yritysten jakaantumiset (Spinn-Off), julkiset ostotarjoukset, arbitraasitilanteet, yrityksen omaisuuden likvidoinnit ja uudelleen järjestelyt. Minä liitän tähän luokkaan vielä tapaukset, joissa firman kurssi on laskenut voimakkaasti jonkin yrityskohtaisen negatiivisen tapahtuman vuoksi (muistamme helposti esim. BP:n ja Volkswagenin) tai jos jokin paikallinen markkina kokee saman (esimerkkinä Venäjä ja talouspakotteet). Aivan viime aikoina (2015/2016) on voinut löytää näitä erityistilanne mahdollisuuksia öljy- ja kaasuosakkeiden joukosta.

 

Vastuuvapauslauseke: Blogissa käsitellään mahdollisia sijoituskohteita informatiivisessa tarkoituksessa, joten niitä ei pidä käsittää sijoitussuosituksina tai kehotuksina ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Blogin kirjoittaja ei vastaa sivuston kirjoitusten tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista mahdollisista vahingoista, joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Blogin lukija vastaa itse täysin sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisista tuloksista.

Mainokset