Kasvollisen omistajan etu

Yleensä sijoittaja toivoo olevansa ”samassa veneessä” yrityksen omistajan / omistajien kanssa. Tämä onnistuu parhaiten, jos omista toimii yrityksen operationaalisessa johdossa, sen hallituksessa tai muuten vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimintaan merkittävällä omistusosuudellaan. Tällöin sijoituskohteessa voi toimia niin sanottu omistajan etu. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että omistajiensa johtamat yritykset ovat olleet keskimääräistä tuottavampia sijoituskohteina.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kasvollinen omistus on positiivinen asia. Vastaavasti voimakkaasti hajaantunut instituutionaalinen omistus voi johtaa sijoittajan kannalta moniin ei toivottuihin tilanteisiin. Tällainen omistus on helposti passiivista ja valta luisuu herkemmin toimivalle johdolle, jolla voi olla hyvinkin erilaiset intressit.

Kasvollisen omistajan etu voi realisoitua monin eri tavoin, kuten:

  1. Pitkän tähtäimen ajattelu
  2. Kyky tehokkaaseen yrityksen pääomien sijoittamiseen
  3. Omistajamentaliteetti yrityksen toiminnassa

 

Pitkän tähtäimen ajattelu

Yleisesti kasvollinen suuri omistaja, usein perustaja tai perustajasuvun jäsen, ajattelee yrityksen etua ja tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä. Palkkajohdon pyrkiessä maksimoimaan lyhyen tähtäimen (oma johtajakausi) tuottoa ja menestystä, sen sijaan omistajalle tärkeää on yrityksen elinvoimaisuus vuosikymmenestä toiseen. Tavoitteen mukaisten päätösten tekemisessä merkittävä omistusosuus yrityksessä on paras motivoiva tekijä.

Käytännön toiminnassa tämä tapahtuu yhtiön pitkän ajan kilpailukyvystä huolehtimalla ja jos mahdollista vielä sitä jatkuvasti vahvistamalla. Monesti se vaatii ratkaisuja, jotka ovat markkinatilanteesta riippumattomia ja tavanomaisesta poikkeavia. Joskus ne voivat aiheuttaa lyhyen tähtäimen epävarmuutta, mutta pitkällä tähtäimellä palkitsevat kärsivällisen ja näkemystä omaavan sijoittajan.

Omistajalähtöinen johto kasvattaa liikevaihtoa kannattavuus edellä. Strategiana on silloin usein yrityksen omien toimintojen orgaaninen kasvattaminen. Näin yrityksen toiminta on helposti ennakoitavaa ja yllätyksetöntä. Säästäväisyys ja toimintojen jatkuva kehittäminen ovat jatkuvasti omistajajohdon mielessä. Viime kädessä tämä näkyy korkeana ja vakaana pääoman tuottona pitkällä aikavälillä.

 

Kyky tehokkaaseen yrityksen pääomien sijoittamiseen

Sijoittajan odottamien tuottojen kannalta yrityksen omien pääomien tehokas allokointi on täysin avainasemassa. Tässä kasvolliset omistajat ovat usein kurinalaisempia ja harkitsevaisempia kuin palkkajohtajat. Parhaat yritykset ohjaavat pääomiaan sellaisiin kohteisiin, joissa tuotto on korkea suurella todennäköisyydellä ja vähäisellä riskillä.

Yrityksellä on useita mahdollisuuksia käyttää voittovarojaan. Ensisijaisesti tulisi tutkia nykyisen liiketoiminnan tarjoamia investointimahdollisuuksia. Investoinnit omaan liiketoimintaan voidaan jakaa korvaaviin ja kasvuinvestointeihin. Korvausinvestoinneilla pidetään yllä nykyistä liiketoimintaa, mutta kasvuinvestoinnit korkealla pääoman tuotolla ovat huippuyrityksen merkki.

Investoinnit tuotekehitykseen ja markkinointiin eivät välttämättä näy heti samalla tuloskaudella. Siksi kasvollisen omistajan pidemmän tähtäimen toimintatapa pitää paremmin huolta riittävästä panostuksesta näihin monen yrityksen tulevaisuuden kannalta merkittäviin investointi kohteisiin.

Vaikutusvaltaa käyttävät omistajat ovat myös palkkajohtoa paljon varovaisempia ja harkitsevampia yrityskauppoja tehdessään. Valitettavan usein viimeksi mainituilla on tarve rakentaa suurta yritysimperiumia hinnalla millä hyvänsä. Juuri ylihinnassa piilee monien yritysostojen suurimmat riskit. Omistajien harkitut ja oikean hintaiset hankinnat voivat sen sijaan lisätä sijoittajien kokonaistuottoa pidemmällä aikavälillä.

Voittovaroista voidaan myös maksaa osinkoa omistajille, ostaa yrityksen omia osakkeita tai maksaa yrityksen velkaa pois. Tasaisesti vuodesta toiseen kasvava osinko maltillisella osingonjakosuhteella on usein menestyvän yrityksen merkki. Toki menestyvä yritys voi kovassa kasvuvaiheessa olla jakamatta osinkoa lainkaan ja panostaa kaikki varansa liiketoimiensa kehittämiseen. Tämä voi olla perusteltua, jos pääomien tuotto on erittäin korkealla tasolla ja kannattavia kasvunäkymiä tarjolla runsaasti.

Omia osakkeita ostamalla yhtiön markkinoilla olevien osakkeiden määrä laskee ja silloin tuloksen pysyessä samana osakekohtainen tulos kasvaa. Samoin osinkoina jaettava kokonaissumma jaetaan pienemmän omistajamäärän kesken. Omien osakkeiden ostaminen on kaksiteräinen miekka ja se lisää omistaja-arvoa vain, kun osakkeiden ostohinta on yrityksen todellista arvoa alhaisempi. Usein kasvollinen omistajajohtaja on tässäkin suhteessa tarkempi.

 

Omistajamentaliteetti yrityksen toiminnassa

Kasvollisella omistajalla voi olla suuri merkitys yrityksen arvoihin ja päivittäisiin työskentelytapoihin. Esimerkillisesti toimimalla voidaan saavuttaa koko yrityksen kattava yrittäjähenkinen toimintakulttuuri. Tällaisen toimintatavan tunnusmerkkejä ovat tavoitteellisuus, kustannustietoisuus, asiakaslähtöisyys ja sopivalla tavalla riskiä ottava innovatiivinen työskentely.

Vahvan omistajan vaikutus operatiivisen yritysjohdon palkitsemiseen on usein aivan ratkaisevaa. Yrityksen kannustin- ja palkkiojärjestelmän tulee tukea pitkän tähtäimen tavoitteita ja osakkeenomistaja myönteisyyttä. Helposti ilman kasvollista ohjausta yritysjohto ja konsultit kasaavat palkkiojärjestelmän (vrt. osakeoptiot), jonka tarkoituksena on pääasiassa johdon mahdollisimman nopea rikastuminen.

Kasvollinen omistajajohtajan on usein myös helpompaa tarjota avointa informaatiota yrityksestään. Viime kädessä hän on vastuussa vain itselleen, eikä välttämättä koe tarvetta piilotella vaikeitakaan asioita. Hän ei pelkää asemansa puolesta samalla tavalla kuin palkkajohtaja. Tällöin on helpompi myös myöntää virheet ja esittää realistiset uskottavat toimet niiden korjaamiseksi.

Sijoittajana kannattaa kulkea menestyvän kasvollisen omistajan ohjaamassa laivassa. Tästä hyviä esimerkkejä ovat maailmalta vaikkapa Warren Buffett / Berkshire Hathaway, Bill Gates / Microsoft, Sam Walton / Walmart ja Suomesta Herlinit / Kone.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s